Zbieramy PIT do PITa - Gmina Miejsce Piastowe rozkwita - edycja III

 

 

Zasady i regulamin

Regulamin
Weź udział
*
*
*
+48

Adres zamieszkania*

*
*
*
*

FAQ

Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej w okresie od dnia 20.03.2024 r. a kończy dnia 06.05.2024 r. włącznie.
W Loterii może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, złożyła Deklarację podatkową PIT za 2023 rok w Urzędzie Skarbowym w Krośnie, w której wskazała Gminę Miejsce Piastowe jako gminę, w której posiada miejsce zamieszkania, a także zgłosiła się do Loterii w okresie przyjmowania zgłoszeń (20.03.2024 r. - 06.05.2024 r.).
Do 06.05.2024 r. (włącznie).
Tak. W loterii biorą udział deklaracje złożone w każdy przewidziany prawem sposób, również te składane elektronicznie.
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT, każda z osób jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie Miejsca Piastowego jako miejsca zamieszkania.
Tak. Zarówno jeśli deklarację podatkową składa za niego ZUS jak też kiedy rozliczają się sami ze względu na ewentualne odliczenia lub dodatkowe źródło dochodów.
W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną przy weryfikacji potrzebny będzie dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) oraz kopia pierwszej strony złożonej deklaracji PIT z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO.
Losowanie nagród odbędzie się dnia 17.05.2024 r. w godzinach 10:00-14:00 w sali posiedzeń Rady Gminy im. F. Matusiewicza w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe).
Lista Laureatów i Laureatów rezerwowych zostanie opublikowana nie później niż do dnia 20.05.2024 r. na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.loteria.miejscepiastowe.pl.
Nagrody wręczane będą podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się nie później niż 21.05.2024 r. O dokładnej godzinie, dacie i miejscu wydarzenia Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub przez wiadomość SMS.