Zbieramy PIT do PITa - Gmina Miejsce Piastowe rozkwita - edycja III

 

 

Zasady i regulamin

Regulamin
LAUREACI

NAGRODA GŁÓWNA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
L1238Danuta K.******602

NAGRODA I STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
L1473Joanna U.******304
L2054Anna G.******682

NAGRODA II STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
L1215Mateusz K.******545

NAGRODA III STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
L1264Andrzej S.******224
L2392Grzegorz Z.******608
L3466Edyta S.******650

NAGRODA IV STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
L1567Małgorzata K.******113
L2572Jacek D.******174
L3533Alicja R.******807

NAGRODA V STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
L1555Maria D.******291
L2355Maria G.******327
L3353Urszula W.******628
L4185Ryszard S.******580

NAGRODA VI STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
L1124Marta G.******908
L2136Dominik K.******702LAUREACI REZERWOWI

NAGRODA GŁÓWNA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
R1250Krystyna K.******792

NAGRODA I STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
R1074Sylwia L.******274
R2306Katarzyna M.******662

NAGRODA II STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
R1461Stefania J.******431

NAGRODA III STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
R1500Kamil H.******452
R2183Tomasz K.******367
R3231Krzysztof B.******628

NAGRODA IV STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
R1335Łukasz G.******488
R2300Angelina J.******558
R3506Patryk K.******511

NAGRODA V STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
R1374Włodzimierz K.******590
R2380Joanna J.******637
R3103Magdalena W.******004
R4458Agnieszka W.******445

NAGRODA VI STOPNIA

Typ Numer losu Imię oraz pierwsza litera nazwiska 3 ostanie numery telefonu
R1027Arkadiusz S.******291
R2539Kamila S.******325

FAQ

Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej w okresie od dnia 20.03.2024 r. a kończy dnia 06.05.2024 r. włącznie.
W Loterii może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, złożyła Deklarację podatkową PIT za 2023 rok w Urzędzie Skarbowym w Krośnie, w której wskazała Gminę Miejsce Piastowe jako gminę, w której posiada miejsce zamieszkania, a także zgłosiła się do Loterii w okresie przyjmowania zgłoszeń (20.03.2024 r. - 06.05.2024 r.).
Do 06.05.2024 r. (włącznie).
Tak. W loterii biorą udział deklaracje złożone w każdy przewidziany prawem sposób, również te składane elektronicznie.
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT, każda z osób jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie Miejsca Piastowego jako miejsca zamieszkania.
Tak. Zarówno jeśli deklarację podatkową składa za niego ZUS jak też kiedy rozliczają się sami ze względu na ewentualne odliczenia lub dodatkowe źródło dochodów.
W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną przy weryfikacji potrzebny będzie dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) oraz kopia pierwszej strony złożonej deklaracji PIT z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO.
Losowanie nagród odbędzie się dnia 17.05.2024 r. w godzinach 10:00-14:00 w sali posiedzeń Rady Gminy im. F. Matusiewicza w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe (ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe).
Lista Laureatów i Laureatów rezerwowych zostanie opublikowana nie później niż do dnia 20.05.2024 r. na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.loteria.miejscepiastowe.pl.
Nagrody wręczane będą podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się nie później niż 21.05.2024 r. O dokładnej godzinie, dacie i miejscu wydarzenia Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub przez wiadomość SMS.